Cecilies Hushjelp AS


(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’:
new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src=
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-TS6D4RR’);

Refleksjonsnotat: Fra idé til gjennomføring og lansering av Cecilies Hushjelp AS

Idéen

Cecilies Hushjelp AS er en matlaging og vaske-tjeneste. Denne er spesielt utviklet for familier med hektiske hverdager. Tjenestene som tilbys er nedvask av hus, middag på bordet til familien kommer hjem, samt en matkasse som inneholder frokost, lunsj og kveldsmat. Tanken bak Cecilies Hushjelp AS, er at dette vil være et tidsbesparende alternativ, og dette vil gjøre hverdagen enklere for kundene.

800px_COLOURBOX7442198

Alt i en- tjeneste

 

Middagene skal være tilberedt av faglærte, dette for å vise til god kvalitet. Prisene skal være konkurransedyktige. Vaskehjelpene skal være kvalifiserte, og de ansatte skal til en hver tid være serviceinnstilte i møte med kunden. På denne måten vil Cecilies Hushjelp AS skape konkurransefordeler, da de er kvalifiserte, rimelige og serviceinnstilte.

Visjonen er “De huslige sysler tar vi, slik du dine barn verdifull tid kan gi.”

Prisliste

(Tar utgangspunkt i familie på fire. Pris endres etter antall.)

(Tar utgangspunkt i leilighet/hus på 150 kvm. Pris endres etter størrelse.)

Matkasse              3 (4) 5  dager i uken,     500   (600)  700

Middagslaging    3 (4) 5  dager i uken,     300   (400)  500

Vaskehjelp           1 (2) 3 ganger i mnd,    1000 (1500) 2000

Når man summerer prisene, kan det høres avskrekkende dyrt ut selv om kunde får veldig mye for pengene. Dersom man ønsker vaskehjelp 3 ganger i mnd, samt middagslaging og matkasse til 5 dager vil dette gi en totalpris på 3200,-. Det er midlertidig mulig å velge bare deler av ordningen. Dersom kunde bare ønsker middag på bordet, så betaler kunden bare for det.

Gode avtaler med matgrossister fører til at Cecilies Hushjelp AS kan tilby rimeligere matkasser enn det mange av konkurrentene tilbyr. Middagen blir også rimelig.

Cecilies Hushjelp As har opprettet en nettside (Cecilieshushjelp.no), hvor kunden kan finne kontaktinformasjon, informasjon om tjenestene samt booke tjenester. Denne nettsiden vil også fungere som synliggjøring av idéen. Ved å dele siden på ulike sosiale medier, samt sende forespørsel og be bloggere skrive et innlegg om dem (ved at de får en måned gratis), vil man kunne markedsføre seg gratis.

url.jpg

Rengjøring av profesjonelle 1/2/3 dager i måneden.

url.png

Frokost, lunsj og kvelds-kasse (en ny variant på markedet.)

url.jpg

En faglært kokk til å lage maten til kunden de dagene man måtte ønske i uken.

Konkurrentene

Konkurrentene vil være mange. Idéen er annerledes, så ingen andre kan pr. dags dato tilby tilsvarende pakker med alle disse elementene i et. Det er midlertidig ikke så uvanlig å ha Au Pair i dag, det vil være den største konkurrenten, da disse gjerne står for alle elementene som Cecilies Hushjelp AS kan tilby.

Vaskehjelp-firmaene vil være store konkurrenter for Cecilies Hushjelp AS. I dag er det mange som benytter seg av vaskehjelp, og det er et stort marked for slike tjenester. Det er mange som benytter seg av vaskehjelper som ikke betaler skatt, disse er på den ene siden rimeligere en det vi kan tilby, men svart arbeidskraft er på den andre siden ulovlig, og vi kan dermed kalle oss konkurransedyktige i forhold til de lovlige firmaene.

Matkasser er i vinden nå. Det finnes mange leverandører der ute, så konkurrentene her er mange. Idéen om å spare tid ved å slippe å verken dra på butikken eller tenke ut hva man bør kjøpe inn til husholdningen, er ikke ny. Det er kombinasjonen av alle tre elementene som gjør Cecilies Hushjelp AS unik, det er ikke de forskjellige elementene hver for seg.

Idéen om å ordne middag til familien kommer hjem, for så å dra når de har satt seg til bords er forholdsvis unik. Det er ikke mange som tilbyr lignende, og dette kan også være en faktor som gjør at kundene velger oss fremfor konkurrentene.

Hvordan senke transaksjonskostnader ved tjenesten

Det finnes seks varianter av transaksjonskostnader i følge Arne Krokan (Den digitale økonomien). Når bedriften utarbeider en økonomisk plan for fremtiden, må den ta hensyn til disse transaksjonskostnadene;

Søkekostnader, informasjonskostnader, forhandlingskostnader, beslutningskostnad, evalueringskostnad og tvangskostnad.

Søkekostnader omhandler kostnader ved å søke etter det bedriften trenger, for eksempel om man bør leie inn arbeidskraft, outsource tjenester eller om man skal ansette. Cecilies Hushjelp AS har ansatt to vaskehjelper, en kokk, en IT-ansvarlig og en innkjøper. Samtidig er det Cecilie selv som står bak hele konseptet, og hun vil jobbe i all hovedsak med å organisere bestillingene.

Informasjonskostnader omhandler kostnaden rundt det å gi kunden detaljert informasjon om produktet. Cecilies Hushjelp AS jobber flittig med nettsiden sin, og til nå har de fått lagt inn en fullverdig prisoversikt, ulike matkasser ut fra allergener og livsstil samt informasjon om de ansatte og hvilke kurs og utdanning de har tatt.

Forhandlingskostnader omhandler leveransevilkår. Cecilies Hushjelp AS har ingen fraktkostnad, eller ekstrakostnad utover det prislisten tilsier.

Beslutningskostnader omhandler å kostnader rundt det å ta beslutninger. Dersom man bruker lang tid på å ta en beslutning vil det ofte koste dyrt. Derfor vil raske beslutninger basert på god informasjon være viktig å ha fokus på.

Evalureringskostnader omhandler om hvorvidt kunden var fornøyd med tjenesten den fikk i forhold til prisen den kostet. God kundeservice er alfa omega for at kunden skal føle det var verdt det og ønsker å gjenta kjøpet.

Tvangskostnader omhandler om uklarhet om leveransen har blitt levert mellom kunde og selger, og om en vare eventuelt må sendes på nytt. I tilfellet til Cecilies Hushjelp AS vil ikke dette bli et problem da de sender ut sine ansatte til å gjøre tjeneste selv, og på denne måten kan de garantere for at det som skal frem kommer frem.

Er den med på å skape nettverkseffekter

Nettverkseffekter omhandler at en tjeneste har økt verdi for den potensielle kunden avhengig av antallet andre kunder som også bruker tjenesten.

Det vil være vanskelig for Cecilies Hushjelp AS å få vist frem hvor mange kunder som faktisk bruker deres tjeneste. Ved å ha et forum på websiden, hvor kundene kan vurdere arbeidet, vil det skape et lite bilde av hvor mange som bruker tjenesten. Dersom de ansatte er flinke til å legge igjen visittkort der det står at de ønsker en ærlig vurdering, vil kundene oppfordres til å legge igjen en kommentar.

Er den med på å skape increasing returns?

Increasing returns betyr økende utbytte, og dette vil si at digitale tjenester koster mindre jo flere som bruker de. Cecilies hushjelp er nå helt nyoppstartet, og har derfor ikke dannet seg en kundebase, ennå. Etterhvert som tiden går og dersom bedriften vokser, vil de oppleve større trafikk på nettsiden. Jo flere som er inne på nettsiden, jo høyere utbytte vil de ha. Slik som det er nå så er det Cecilie selv som står for organisering og planlegging. Kundene betaler på nett, og nettsiden fungerer fint når det kommer til betaling. Cecilie har midlertidig bare en papirliste som hun fyller opp timeavtaler, handleliste, vaskeliste og alt annet som følger med. På sikt er hovedfokus å lage et bedre system for å organisere digitalt alt som må kjøpes inn, og alle timer som settes opp. Så dersom flere etterhvert er innom nettsiden, vil det føre til begrensende kapasitet, og Cecilie blir nødt å ansette noen innen IT som kan hjelpe henne å utarbeide et bedre system. Det kreves mindre markedsføring ved gode besøkstall. Den beste markedsføring er kunders egne anbefalinger til sine nære og kjære.

Hvilke ressurser er man avhengig av for å realisere idéen?

Kapital

Denne idéen krever en startkapital som dekker hele det første årets utgifter. Dette for å kunne sikre å ha råd til innkjøp av matvarer, vaskemidler og utstyr, lønne sine ansatte, logo, oppgradering av nettsiden, kostnaden av et AS. Cecilies Hushjelp AS ser for seg å bruke minimalt med midler for å markedsføre seg, og kommer til å bruke sosiale medier flittig, dette sparer de penger på.

Teknologi, personer/ kompetanse

Idéen belager seg på at det meste av kommunikasjon skal skje gjennom nettsiden. Derfor behøver man en oversiktlig, velfungerende, oppdatert og innbydende nettside, og dette behøver man kvalifiserte IT-eksperter til. Samtidig trenger man IT-support, dersom noe ikke er som det skal. Alt dette kan én og samme person gjøre, så lenge bedriften øker og blir stor på kort tid. Da må man øke arbeidskraften.

Så til nå har de to vaskehjelper, en kokk, og en innkjøper, samt Cecilie som jobber med organiseringen. Så har de en IT-ansvarlig, og disse 6 stillingene vil holde til listene begynner å fylle seg opp.

I fremtiden vil det bli viktig for de ansatte å kunne ta valg basert på egen erfaring, enten det er hvor man har mislyktes, eller hvor man har gjort suksess. Det vil bli viktig å være åpen for endring, slik at man hele veien kan utvikle seg til å bli bedre.

Hvordan sette sammen team/ bygge organisasjonen?

Å sette sammen temaet for Cecilies Hushjelp AS handlet mest om å få satt inn kompetente og faglærte mennesker, slik de kan garantere for en grundig og god arbeidsutførelse. Dette ved hjelp av intervjurunder, hvor kandidatene måtte gjennomføre ferdighetstester og personlighetstester. Det var viktig å både rekruttere kandidater som passet inn i miljøet sosialt, for å unngå potensielle konflikter, samt få satt inn dyktige folk på alle plan. Siden bedriften er nyoppstartet og liten er det viktig at alle faktorer fungerer. Det er nå de skal bygge opp et godt rykte, og det går på hva kundene erfarer. Det er slik at en fornøyd kunde forteller sin gode opplevelse til et menneske, men en misfornøyd kunde forteller sin vonde opplevelse til syv kunder. Dette viser viktigheten av god kompetanse, og at alt må være på stell spesielt i starten når man skal vise seg på markedet.

image129.gif

Fornøyd kunde/ ikke fornøyd kunde

Absolutt minimum til å lansere idéen

Mye står på spill når man velger å starte sin egen virksomhet, med en idé som man kanskje er usikker på vil slå gjennom. Det som  være på plass for i det hele tatt kunne tenke tanken på å gjennomføre drømmen, er minimum å ha en egenkapital som tilsvarer å dekke utgiftene for et år frem i tid. Det vil ta tid før bedriften kan forvente å komme på pluss-siden økonomisk, og ofte tar dette flere år, men etter et års tid har gjerne bedriften opparbeidet seg en viss verdi, og også et navn ute i markedet. Det må være kjøpt inn alt som trengs av utstyr for å kunne gjennomføre tjenestene.

Hvilken forretningsmodell/intektsmodell?

En forretningsmodell vil si en modell som forklarer hva man skal levere, hvem kunden er, hvem konkurrenten er, hvordan finansiere, hvordan selge og hvordan levere.

Cecilies Hushjelp AS leverer middager, nedvask og matkasser gjerne til barnefamilier som er hektisk opptatt, men også til andre som ønsker å få hjelp til å gjennomføre de daglige gjøremålene. Før i tiden ville dette være en tjeneste som ikke ville falle i smak hos kunden, når mødrene gjerne var hjemme og hadde som hovedjobb å stelle hus og barn. I dag lever vi i en hektisk hverdag hvor fokuset er på likestilling, høyere utdanning og karriere. Det som ikke har forandret seg er familietilværelsen. Vi har kanskje ikke 12 barn som de gjerne kunne ha på 1800-tallet, men drømmen om familieidyllen er for mange fortsatt veldig stor. Så å kombinere karriere med å hente barna i barnehagen og skole er hektisk. Her kommer ordningen til Cecilies Hushjep AS inn i bildet.

Konkurrentene, som for eksempel er Adams matkasse, kolonialkassen, freska.no og vaidaas.no har alle dyrere tilbud enn Cecilies Hushjelp AS.

Finansieringen var på plass, da Cecilie solgte leiligheten sin for å satse alt på idéen. Via nettstedet vil salget skje, og leveringen avtales gjennom Cecilieshushjelp.no. Det lønner seg for kunden å signere 3-måneders/ halvårs/ helårs abbonement, da de får 10%, 15% og 20% rabatt ved langtidssignering.

Kritiske suksessfaktorer for at tjenesten skal lykkes?

For å lykkes innen denne bransjen, er det nødvendig å yte god kundeservice. Å være tilgjengelig og kommunisere godt med kundene er viktig. Dette for at kundene skal tale godt om tjenestene i ettertid, slik at potensielle kunder blir vervet, og for å skape langvarige kunderelasjoner.

Jeg tror mange ser nødvendigheten av tjenesten, men jeg tror også at mange kan føle det er en kostnad de ikke har råd til når de ser totalbeløpet. Derfor er det viktig å promotere på nettsidene hva tjenestene koster hver for seg. På denne måten kan kundene endre oppfatning til å tenke at det ikke er så dyrt likevel.

I innkjøpsprosessen vil det være viktig å gjøre økonomiske og gjennomtenkte valg. Det er viktig å tenke langsiktig slik at man slipper å gjøre innkjøpene to ganger. Dette er gjerne noe bedriften ikke har råd til.

Tjenestene er som nevnt forholdsvis rimelige, og dette fører gjerne til at Cecilies Hushjelp AS blir foretrukket fremfor konkurrentene.

Litteraturliste

Krokan, Arne. 2015. Den digitale økonomien: Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Oslo: Cappelen Akademiske forlag

Nettverkseffekt

Increasing returns

Oppvekst i det digitale nettsamfunnet

AS

Fornøyd kunde/ ikke fornøyd kunde

Forretningsmodell

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s